Vaším směrem
Vaším směrem

Copyright & obsah webu
Informace na tomto internetovém serveru nemusí být správné z důvodu změn třetích stran, ke kterým mohlo dojít po zveřejnění na tomto webu. Některé popisované nebo vyobrazené věci, návrhy nebo další dokumentace nemusí být k dispozici. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez upozornění změny textů, popisů i fotodokumentace. Informace na tomto internetovém serveru jsou poskytovány ˈtak, jak jsou a mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

PRAGMA FINANCE s.r.o., se sídlem: Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, 118 00 Praha 1   
IČ: 27253031. 
Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 107841. Den zápisu: 28. 06. 2005. Jednatelé: Radek Martinů a Gabriela Frühaufová. 
Kontaktní email: info@pragmafin.cz