Vaším směrem
Vaším směrem

Nákup a financování nemovitostí v zahraničí

V roce 2011 se nám podařilo úspěšně vyřešit financování podnikatelského projektu klienta, který chtěl zakoupit bytový dům v Německu a poté jej přestavět na ubytovací zařízení. Na území České republiky měl podnikatelské aktivity, proto jsme financování projektu realizovali ve spolupráci s českými bankovními institucemi v kombinaci se zástavou nemovitostí v České republice a Německu. S úspěšným rozvojem německého projektu bude část úvěru refinancována úvěrem poskytnutým tamními bankami. Celkový objem projektu: 130 miliónů Kč.

Rekonstrukce a financování pro zahraničí

V roce 2007 se na nás obrátili klienti žijící v USA s požadavkem na získání financování rekonstrukce bytového domu v Praze na Vinohradech. Jednalo se o bývalé občany České republiky tehdy ve věku 65 let. Bytové jednotky v domě vyžadovaly kompletní rekonstrukci tak, aby je bylo možno tržně pronajímat novým nájemníkům. Protože tehdejší výnosy z nájmu nemovitosti neumožňovaly získat standardní bankovní financování, vyřešili jsme fázi stavebních úprav překlenovacím nebankovním úvěrem. V roce 2012 byla rekonstrukce všech bytových jednotek dokončena a vybudovány nové nebytové prostory v přízemí domu. Celý dům je nyní úspěšně pronajímán a zisk klientům umožnil refinancovat původní úvěry dlouhodobým bankovním financováním ve výši přibližně 50 miliónů korun. Vzhledem k tomu, že klienti žijí převážnou část roku v USA, převzali jsme veškerou odpovědnost za přípravu i realizaci projektu. V současné době pro tyto klienty dokončujeme nákup a rekonstrukci dalšího bytového domu.

Rekonstrukce bytových domů

S jedním z našich klientů dlouhodobě spolupracujeme na financování postupných přestaveb nemovitostí určených k ubytování na bytové domy. Rekonstrukce jsou postupně a plynule rozloženy do několika let. Bankovní financování je zajištěno již dokončenými domy, což významně zjednodušilo způsob čerpání finančních prostředků pro aktuálně probíhající rekonstrukce. Po dokončení rekonstrukcí jsou některé bytové jednotky prodány do osobního vlastnictví a některé dále pronajímány. Výnosy z pronájmů pak zajišťují možnost poskytnutí nového financování a realizaci dalších nemovitostí.

Výstavba bytových domů

Portfolio našich služeb zahrnuje také realizaci menších developerských projektů. Jedním z nich byla výstavba dvou bytových domů v atraktivní městské části Brna určených k pronájmu. V průběhu stavby bylo nemožné zajistit financování prostřednictvím banky, proto byla výstavba realizována společně z prostředků klienta a nebankovního úvěru. Po úspěšném dokončení výstavby, jež trvala osmnáct měsíců, byl úvěr a částečně také vlastní prostředky klienta výhodně refinancovány bankovním úvěrem s patnáctiletou splatností. Klient dnes bytové jednotky úspěšně pronajímá za tržní ceny. S klientem nyní pokračujeme ve spolupráci a realizujeme další jeho projekt.